Vodstvo

Podatki in dokumenti namenjeni članom vodstva

Vsi člani

Ime in priimek
telefon
email
Aljaž
Debeljak
+386 31 237 401
aljazdebeljak@gmail.com
Barbara
Suša
+386 64 228 928
susa.barbara@gmail.com
Bine
Debeljak
+386 31 377 259
bdebeljak@gmail.com
Boštjan
Operčkal
+386 40 869 399
operckal@gmail.com
Boštjan
Smrekar
+386 41 752 711
bostjan.smrekar@gmail.com
Branko
Peric
+43 699 17338064
nebran2003@yahoo.de
David
Sopotnik
+386 31 774 751
david.sopotnik@gmail.com
David
Pavliha
+386 051 675 640
pavliha.david@gmail.com
Dejan Primož
Gradišnik
+43 676 344 01 75
dpg.aut@proton.me
Elin
Ambroželj
+386 40 153 434
elin.ambrozelj@gmail.com
Erik
Sedevčič
+386 31 220 642
seciure@gmail.com
Eva
Mavrič
+386 40 484 694
emavric18@gmail.com
Gašper
Letig
+386 41 421 674
gaso.letig@gmail.com
Hector Joel
Loyo Mejia
+386 40 621 020
hectorloyo@gmail.com
Henti
Hasanagić
+386 40 345 219
hentihasa@gmail.com
Ime Priimek
Priimek
+386 00 000 000
elektronski.naslov@mail.si
Ime Priimek
Priimek
elektronski.naslov@mail.si
Ime Priimek
Priimek
elektronski.naslov@mail.si
Ines
Topolnik
+386 51 248 155
ines.topolnik@gmail.com
Ines Topolnik
Topolnik
+386 51 248 155
ines.topolnik@gmail.com
Ivan
Nešković
+386 41 292 431
ivanneskovich@gmail.com
Jan
Vehar
+386 70 244 335
jan.vehar@veharpromedias.com
Jan
Lipušček
+386 41 658 480
lipa.jan@gmail.com
Jan
Herček
+386 68 629 982
hercekj@gmail.com
Jernej
Černic
+386 40 598 777
leo.jernej@gmail.com
Jure
Sodja
+386 40 572 611
juresodja.events@gmail.com
Jure
Tus
+386 31 788 880
jure.tus@gmail.com
Karmen
Renčelj
+386 70 708 452
gkarmen@gmail.com
Klaus
Roškar
+43 699 17338065
klaus.roskar@gmail.com
Lucija
Grušovnik
+386 31 538 712
lucija.grusovnik@gmail.com
Maja
Tilinger
+386 40 624 307
maja@tim-art.com
Maja
Wagner
+386 41 606 737
tatjana.maja@gmail.com
Metka
Dolanc
+386 51 609 084
metka.dolanc@gmail.com
Miha
Pirc
+386 31 545 209
pircmihaa@gmail.com
Miran
Cvetko
+386 41 717 369
miran.cvetko@gmail.com
Mojca
Cvetko
+386 41 860 227
mckirka@gmail.com
Monika
Majcen
+386 40 776 967
monika.majcen773@gmail.com
Nejc
Kovačič
+386 31 429 835
nejc.kovacic91@gmail.com
Neža
Pevec
+386 68 154 566
pevecneza3@gmail.com
Patrik
Vertačnik
+386 40 220 511
jv3229871@gmail.com
Peter
Vranešič
+386 070 702 529
peter.vranesic16@gmail.com
Petra
Ceglar
+386 51 458 886
petra.ceglar@gmail.com
Rene
Dopler
+386 40 129 273
rene.doplero@gmail.com
Rok
Mlinar
+386 40 803 551
rok.mlinar1995@gmail.com
Roman
Prošek
+386 41 923 590
roman.prosek@telemach.si
Samo
Koler
+386 41 944 143
samo.koler@gmail.com
Slavenka
Žitko Lorenci
+386 40 455 248
zitko@tim-art.com
Tamara
Večić
+386 69 634 596
tamara.vecic@gmail.com
Tara
Mušič
+386 64 235 235
taramusic2006@gmail.com
Tomaž
Hromc
+386 40 353 102
tomazhromc@gmail.com
Urška
Orlič
+386 40 500 905
ursi.orlic@gmail.com
Zorica
Petrovič
+386 41 818 812
sirbalaik@gmail.com
Špela
Žumer
+386 41 305 835
spel.dingo@gmail.com
Aljaž
Debeljak
Datum rojstva
24.5.1994
Naslov
Blaževa ulica 7
4220
Škofja Loka
Barbara
Suša
Datum rojstva
26.1.1974
Naslov
Prušnikova ulica 33
3212
Vojnik
Bine
Debeljak
Datum rojstva
13.12.1996
Naslov
Gabrje 90
1356
Dobrova
Boštjan
Operčkal
Datum rojstva
4.2.1981
Naslov
Gaj 6a
3240
Šmarje pri Jelšah
Boštjan
Smrekar
Datum rojstva
15.5.1979
Naslov
Jakčeva ulica 15
1000
Ljubljana
Branko
Peric
Datum rojstva
18.6.1977
Naslov
Benica 19
9220
Lendava
David
Sopotnik
Datum rojstva
10.4.1987
Naslov
Migojnice 96
3302
Griže
David
Pavliha
Datum rojstva
13.10.1994
Naslov
Apartment 1104, 8 Walworth Road
SE1 6EG
London
Dejan Primož
Gradišnik
Datum rojstva
3.4.1978
Naslov
Mahrhöflweg 24/6/5
9500
Villach
Elin
Ambroželj
Datum rojstva
21.12.1995
Naslov
Šempas 9
5261
Šempas
Erik
Sedevčič
Datum rojstva
7.4.1967
Naslov
Kidričeva 16b
5000
Nova Gorica
Eva
Mavrič
Datum rojstva
18.1.1998
Naslov
Marija Kogoja 1b
5000
Nova Gorica
Gašper
Letig
Datum rojstva
12.5.1998
Naslov
Viška cesta 25
1000
Ljubljana
Hector Joel
Loyo Mejia
Datum rojstva
13.7.1981
Naslov
Zarnikova ulica 4
1000
Ljubljana
Henti
Hasanagić
Datum rojstva
11.9.1976
Naslov
Vojkova cesta 10
1000
Ljubljana
Ime Priimek
Priimek
Datum rojstva
23.9.1972
Naslov
Ime Priimek
Priimek
Datum rojstva
Naslov
Telefon
Ime Priimek
Priimek
Datum rojstva
Naslov
Telefon
Ines
Topolnik
Datum rojstva
2.4.1996
Naslov
Kraljevci 33
9244
Sveti Jurij ob Ščavnici
Ines Topolnik
Topolnik
Datum rojstva
2.4.1996
Naslov
Ivan
Nešković
Datum rojstva
21.5.1995
Naslov
Dravska ulica 4
1000
Ljubljana
Jan
Vehar
Datum rojstva
23.9.1993
Naslov
Dravska ulica 4
1000
Ljubljana
Jan
Lipušček
Datum rojstva
19.6.1988
Naslov
Mirje 5a
1000
Ljubljana
Jan
Herček
Datum rojstva
27.5.2005
Naslov
Cankarjeva ulica 23
3250
Rogaška Slatina
Jernej
Černic
Datum rojstva
12.8.1978
Naslov
Rakuševa ulica 34
1000
Ljubljana
Jure
Sodja
Datum rojstva
4.1.1976
Naslov
Ulica Toneta Maleja 4
4264
Bohinjska Bistrica
Jure
Tus
Datum rojstva
1.5.1996
Naslov
Apartment 1104, 8 Walworth Road
SE1 6EG
London
Karmen
Renčelj
Datum rojstva
24.4.1974
Naslov
Peričeva ulica 31
1000
Ljubljana
Klaus
Roškar
Datum rojstva
20.1.1971
Naslov
Benica 19
9220
Lendava
Lucija
Grušovnik
Datum rojstva
13.4.1988
Naslov
Kozjak 12 a
2382
Mislinja
Maja
Tilinger
Datum rojstva
11.5.1975
Naslov
Šišenska 2
1000
Ljubljana
Maja
Wagner
Datum rojstva
23.9.1972
Naslov
Velika pot 10
5250
Solkan
Metka
Dolanc
Datum rojstva
1.8.2001
Naslov
Dobovec 60
1423
Dobovec
Miha
Pirc
Datum rojstva
5.5.1987
Naslov
Rakuševa ulica 34
1000
Ljubljana
Miran
Cvetko
Datum rojstva
8.4.1972
Naslov
Rimska cesta 22a
1000
Ljubljana
Mojca
Cvetko
Datum rojstva
27.5.1975
Naslov
Rimska cesta 22a
1000
Ljubljana
Monika
Majcen
Datum rojstva
10.5.1999
Naslov
Vegova ulica 9
1230
Domžale
Nejc
Kovačič
Datum rojstva
22.10.1991
Naslov
Pod lipami 10
3000
Celje
Neža
Pevec
Datum rojstva
3.3.2003
Naslov
Litijska cesta 29
1275
Šmartno pri Litiji
Patrik
Vertačnik
Datum rojstva
8.2.1972
Naslov
Viška cesta 25
1000
Ljubljana
Peter
Vranešič
Datum rojstva
3.5.1999
Naslov
Bršljin 16
8000
Novo mesto
Petra
Ceglar
Datum rojstva
21.3.2003
Naslov
Mali vrh 42
1293
Šmarje-Sap
Rene
Dopler
Datum rojstva